تفاوت میان نسخه‌های «پنیک (روان‌شناسی)»

جز
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
'''پانیک''' {{به انگلیسی|''Panic''}} یا '''ترس ناگهانی''' احساس ناگهانی [[ترس]] است به طوری که بر عقل چیره شده و از افکار منطقی ممانعت می‌کند.
 
== ریشه شناسیریشه‌شناسی ==
این واژه ریشه در یکی از خدایان یونان باستان به نام [[پان (اسطوره‌شناسی)|پان]] دارد. پان یکی از خدایان یونان باستان بوده استبوده‌است که نقش خدای چوپانان، جنگل هاجنگل‌ها و چراگاه هاچراگاه‌ها را ایفا میکردهمی‌کرده. یونانیان باور داشته اندداشته‌اند که اغلب پان در میان درختان به گشت و گذار می‌پرداخته استمی‌پرداخته‌است. وقتی که چرت نیمروزی خود را می زدهمی‌زده به ناگهان توسط فریادی که باعث رمیدن گله شده از خواب بیدار می‌شود. با استفاده از این جنبه ذاتی پان نویسندگان یونانی واژه پانیکون را مشتق کرده‌اند. پانیکون به معنای ترس ناگهانی میباشدمی‌باشد که در اصل ریشه واژه پانیک است.
 
== منابع ==