باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
 
== منابع ==
{{ویکی‌گفتاورد}}
* ماهنامهٔ فیلم‌نگار، شماره ۹۵، شهریور ۱۳۸۹، سال نهم
* {{سوره فیلم‌ها|۱۳۸۷۰۸۲۱۰۰۰۲}}