تفاوت میان نسخه‌های «بیعت عقبه»

جز
ابرابزار
جز (ابرابزار)
'''بیعت عقبه''' (یا بَیعةُ العَقَبة)، نام یک رویداد اسلامی است که شامل دو [[بیعت]] مردم [[یثرب]] با [[پیامبر اسلام]] در محلی به نام عقبه در نزدیکی [[سرزمین منا]] بوده‌است. این بیعت زمینه ساززمینه‌ساز [[هجرت محمد|هجرت]] پیامبر از مکه به یثرب گشت. در سال یازدهم بعثت، پیامبر با شش تن از مردم یثرب که از قبیلة خزرج بودند دیدار کرد. پیامبر به گفتگو با ایشان نشست، برایشان قرآن خواند و اسلام را به آنان معرفی نمود. شنیده‌ها و خبرهای مردم یثرب از [[یهودیان]] دربارهٔ ظهور پیامبری در مکّه باعث روی‌آوری آنان به محمّد شد و این امید را در آنها ایجاد کرد که با حضور پیامبر در یثرب بتوانند به دشمنی و جنگ بین دو قبیلة اوس و خزرج پایان دهند و از درگیری‌های آینده پیشگیری نمایند. اینان چون به‌مدینه بازگشتند، داستان ظهور پیغمبر را با مردم گفتند و این آغاز شروع آشنایی مردم یثرب با اسلام گشت. در پی این ماجرا و که منجر به بیعت اول عقبه شد، اسلام در یثرب گسترش یافت و بسیاری از مردم و سران قبایل یثرب به اسلام گرویدند و پس از آن بود که شماری از مردم یثرب در بیعت دوم عقبه با محمد بیعت کردند و زمینه یزمینهٔ هجرت محمد به یثرب که بعدها مدینه النبی نامیده شد فراهم گشت.
 
== اولین بیعت عقبه ==
در سال ۱۲ بعثت، دوازده نفر از هفت خانواده از دو قبیلهٔ [[اوس]] و [[خزرج]] در موسم [[حج]]، در عقبه که در نزدیکی [[سرزمین منا|منا]] قرار دارد با پیامبر اسلام [[بیعت]] کردند. بنا بر دیدگاه مقریزی نه نفر از خزرج و سه نفر از اوس گرد آمده بودند. درون مایهٔ آن شامل این بود که در پرستش برای خدا شریک نگیرند، دزدی و زنا نکنند، بهتان نزنند، فرزندان خود را نکشند و نافرمانی پیامبر را در آنچه صلاح است نکنند که روی هم رفته عمل کردن به تعالیم دین [[اسلام]] بوده‌است. این بیعت را بیعةالنّساء نیز نامیده‌اند. بر پایه نظر برخی مورخین به علت اینکه قرار شد بین مسلمانان و کفار جنگی روی ندهد و جنگیدن از جلوه‌های مردانگی است این بیعت را بیعةالنّساء نامیده‌اند. پس از این بیعت بود که پس از مدتی و درخواست چندی از مردم یثرب برای ترویج<ref group="یادداشت">در ابتدای ترویج اسلام در یثرب یکی از روش هایروش‌های دعوت مردم به اسلام قرائت قران برای انانآنان بود در نتیجه مصعب بن عمیر به عنوان مربی و تلاوت گر قران از سوی پیامبر برگزیده شد.</ref> و تعلیم دین، پیامبر [[مصعب بن عمیر]] را به یثرب فرستاد.<ref>{{یادکرد کتاب|نشانی=http://lib.eshia.ir/44821/1/429|عنوان=السیرة النبویة|نام خانوادگی=ابن هشام الحمیری|نام=عبد الملک|ناشر=دار المعرفه|سال=|شابک=|جلد=یک|مکان=بیروت|صفحات=۴۲۹}}</ref> افراد شرکت کننده در این بیعت عبارت بودند از:
* [[پرونده:Mina Overview.JPG|بندانگشتی|[[سرزمین منا]]، مکانی که پیمان عقبه در آن واقع شد.]]اسعد بن زراره
* عوف بن حارث
* رافع بن مالک
* قطبة بن عامر
* عقبة بن عامر
* معاذ بن حارث
* ذکوان بن عبدقیس
* عبادة بن صامت
* ابو عبدالرحمان
 
== دومین بیعت عقبه ==
در پی تلاش هایتلاش‌های مصعب ابن عمیر در یثرب و خواندن قران برای مردم، بسیاری از مردم یثرب از جمله [[سعد بن معاذ]] رئیس قبیله یقبیلهٔ اوس به اسلام گرویدند و اولین نماز را در یثرب برپا نمودند. پس از چندی ''[[مصعب بن عمیر|مصعب بن عمیر بن هاشم]]'' به [[مکه]] بازگشت و مسلمان شدن اهالی [[یثرب]] را به [[پیامبر اسلام]] اطلاع داد و او شادمان گشت. در موسم [[حج]] سال پس از بیعت عقبه اولاول،<ref group="یادداشت">سال 13 بعثت</ref>، مسلمانان یثرب آهنگ آن کردند که همراه با کاروانی به مکه بروند و با پیامبر بیعت کنند. این کاروان از 500۵۰۰ تن تشکیل شده بود که به گفته ابن اسحاق از این تعداد ۷3۷۳ مرد و 2۲ زن، مسلمان بودند. قرار دیدار در شبی که حجاج در منا بودند تعیین شد. در آن شب پس از اینکه پاسی از شب گذشت مسلمانان یثرب از دیگر حجاج یثربی جدا شدند و به سمت عقبه به راه افتادند<ref group="یادداشت">همان مکان که مسجد البیعه واقع است.</ref> و در آنجا گرد آمدند. محمد به آنان گفت:<blockquote>بر این امر با شما بیعت می کنممی‌کنم که، همانگونه که از زنان و فرزندانتان حفاظت می کنید،می‌کنید، از من نیز دفاع کنید.</blockquote>بدین ترتیب ''بیعت دوم عقبه'' به انجام رسید. به این علت که مسلمانان یثرب پیمان بستند تا هرکه با پیامبر جنگید با او بجنگند به این بیعت، ''بیعةالحرب‌'' نیز گفته‌اند. این بیعت پیش زمینهٔ هجرت پیامبر از مکه به یثرب را فراهم آورد.
 
محمد از بین این افراد، دوازده تن را به عنوان نقیب برگزید تا دیگران را کنترل کرده و مردم با آنان در تماس باشند. در واقع آنان سرپرست دیگر مسلمانان قرار داده شدند. محمد بیان کرد که این عدد را به این علت در انتخاب کرده استکرده‌است که موسی از میان بنی اسرائیل دوازده نقیب را برگزید. آنگاه محمد به آنان گفت:<blockquote>کفالت قوم خود را داشته باشید؛ همانگونه که حواریین عیسی، [کفالت قوم خود را] برای عیسی داشتند.</blockquote>در این نقل آمده استآمده‌است که جبرئیل آنان را انتخاب کرده و دیگران نباید چیزی به دل بگیرند. نقبا از میان اوس عبارت بودند از: اسید بن حضیر، سعد بن خیثمه، ابوالهیثم مالک التیهان (برخی به جای وی از رفاعة بن عبدالمنذر یاد کرده اند.کرده‌اند). و از میان خزرج عبارت بودند از: اسعد بن زراره، رافع بن مالک، سعد بن عباده، منذر بن عمرو، براء بن معرور، سعد بن ربیع، عبدالله بن رواحه، عبدالله بن عمرو و عبادة بن صامت (که برخی جابر بن عبدالله را به جای او نام برده اندبرده‌اند). دو زن شرکت کننده نیز: نسیبه بنت کعب و اسماء بنت عمرو بن عدی بوده اندبوده‌اند. در میان این افراد اسعد بن زراره به عنوان نقیب النقباء برگزیده گردید.
 
=== نام هاینام‌های بیعت کنندگان ===
افراد شرکت کننده از اوس در بیعت عقبه دوم بنابر نقل ابن کثیر عبارت اند از:
 
{{چند ستونه|cols=3۳}}
* أسيدأسید بن حضيرحضیر
* أبو الهيثمالهیثم بن التيهانالتیهان
* سلمة بن سلامة بن وقش
* ظهيرظهیر بن رافع
* أبو بردة بن نيارنیار
* نهيرنهیر بن الهيثمالهیثم
* سعد بن خيثمةخیثمة
* رفاعة بن عبد المنذر
* عبد اللهعبدالله بن جبيرجبیر
* معن بن عديعدی
* عويمعویم بن ساعدة
{{پایان چندستونه}}
 
و افراد شرکت کننده از خزرج عبارت بودند از:
 
{{چند ستونه|cols=3۳}}
* أبو أيوبأیوب الأنصاريالأنصاری
* معاذ بن الحارث
* عوف بن الحارث
* عمارة بن حزم
* أسعد بن زرارة
* سهل بن عتيكعتیک
* أوس بن ثابت
* زيدزید بن سهل
* قيسقیس بن أبيأبی صعصعة
* عمرو بن غزيةغزیة
* سعد بن الربيعالربیع
* خارجة بن زيدزید
* عبد اللهعبدالله بن رواحة
* بشيربشیر بن سعد
* عبد اللهعبدالله بن زيدزید بن ثعلبة
* خلاد بن سويدسوید
* عقبة بن عمرو البدريالبدری
* زيادزیاد بن لبيدلبید
* فروة بن عمرو بن وذفة
* خالد بن قيسقیس بن مالكمالک
* رافع بن مالكمالک
* ذكوانذکوان بن عبد قيسقیس
* عباد بن قيسقیس بن عامر
* الحارث بن قيسقیس بن عامر
* البراء بن معرور
* بشر بن البراء بن معرور
* سنان بن صيفيصیفی بن صخر
* الطفيلالطفیل بن النعمان بن خنساء
* معقل بن المنذر بن سرح
* يزيدیزید بن المنذر بن سرح
* مسعود بن زيدزید بن سبيعسبیع
* الضحاكالضحاک بن حارثة بن زيدزید بن ثعلبة
* يزيدیزید بن خذام بن سبيعسبیع
* جبار بن صخر بن أميةأمیة
* الطفيلالطفیل بن مالكمالک بن خنساء
* كعبکعب بن مالكمالک
* سليمسلیم بن عامر بن حديدةحدیدة
* قطبة بن عامر بن حديدةحدیدة
* يزيدیزید بن عامر بن حديدةحدیدة
* أبو اليسرالیسر كعبکعب بن عمرو
* صيفيصیفی بن سواد بن عباد
* ثعلبة بن غنمة بن عديعدی بن نابينابی
* عمرو بن غنمة بن عديعدی بن نابينابی
* عبس بن عامر بن عديعدی
* خالد بن عمرو بن عديعدی بن نابينابی
* عبد اللهعبدالله بن أنيسأنیس
* عبد اللهعبدالله بن عمرو بن حرام
* جابر بن عبد اللهعبدالله بن عمرو بن حرام
* معاذ بن عمرو بن الجموح
* ثابت بن الجذع
* عميرعمیر بن الحارث بن ثعلبة
* خديجخدیج بن سلامة
* معاذ بن جبل
* عبادة بن الصامت
* العباس بن عبادة بن نضلة
* يزيدیزید بن ثعلبة بن خزمة
* عمرو بن الحارث بن كندةکندة
* رفاعة بن عمرو بن زيدزید
* عقبة بن وهب بن كلدةکلدة
* سعد بن عبادة
* المنذر بن عمرو
* أم عمارة نسيبةنسیبة بنت كعبکعب
* أم منيعمنیع أسماء بنت عمرو بن عديعدی
{{پایان چندستونه}}
 
{{پانویس}}
* {{یادکرد وب |نشانی=http://www.ghadeer.org/Book/812/123226 |عنوان=بیعت مردم مدینه با پیامبر |نویسنده=رسول جعفریان |ناشر=تاریخ سیاسی اسلام جلد1 (سیره رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) |زبان=}}
 
* {{یادکرد وب |نشانی=http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=2492 |عنوان=بیعت عقبه |نویسنده=سیدجعفر شهیدی |ناشر=دانشنامه جهان اسلام |زبان=}}
* {{یادکرد-ویکی|پیوند=https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9بيعة_العقبة|عنوان=بيعةبیعة العقبة|زبان=عربی|بازیابی=17 نوامبر ۲017}}
 
== جستارهای وابسته ==