تفاوت میان نسخه‌های «نماد بازرگانی»

جز
جز (ویرایش 5.122.108.138 (بحث) به آخرین تغییری که Amirzeinaali انجام داده بود واگردانده شد)
 
== نقل و انتقال علائم تجاری ==
از آنجائیکه علامت تجاری به عنوان مال شناخته می‌شود قابل خرید و فروش است. علائم تجاری در قالب یک قرارداد می‌توانند مورد نقل و انتقال قرار گیرند، به عبارت دیگر قرارداد انتقال علامت تجاری قراردادی است که به موجب آن صاحب علامت تجاری به طوربه‌طور یک جا حقوق مربوط به علامت را به فروش می‌رساند. این انتقال می‌تواند در مرحله ثبت اظهارنامه یا بعد از ثبت علامت باشد.<ref>حقوق علائم تجاری. دکتر سید حسن میرحسینی(ISBN 964-5558-19-0) تهران ۱۳۷۱ ص 5</ref>
 
== همانندی نشانه‌های تجاری ==
گاهی تشابه میان نشانه‌های تجاری، موجب بروز شک و تردید و حتی گاهی بروز مشکلات حقوقی می‌شود. گاهی ضرورت حفظ سادگی علایم، منجر به همانندی آنها می‌گردد. در اغلب موارد، قوانین کشورهای مختلف، هرگونه مشابهت کلی تصویر، مشابهت ظاهری تصویر، و مشابهت با وجود تفاوت زاویه را ممنوع نموده استنموده‌است.<ref>علایم تجاری و نمادها(۲) یاسابورو کووایاما. مقصود نامدار. فرهنگان. (ISBN 964-5558-19-0) تهران ۱۳۷۱ ص 7</ref>
 
از سوی دیگر، در طراحی نشانه به دلیل خلاصه بودن و محدودیت طرح، هر تغییر کوچکی سبب ایجاد ویژگی‌ها و فضاهای جدید می‌شود. چنین امری را نباید با سرقت ادبی آمیخت.<ref>نشانه‌ها. بیژن صیفوری. انتشارات یساولی. از مقدمه مرتضی ممیز. ( ) تهران 1381</ref>
 
== جستارهای وابسته ==