باشگاه فوتبال سروت ۱۸۹۰: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{flagicon|Switzerland}} [[فیلیپ سندروس]]
* {{flagicon|Switzerland}} [[الکساندر فرای]]
* {{flagicon|Switzerland}}{{flagicon|Iran|1964}} [[حسین‌علی‌خانحسین علی خان سردار]]
* {{flagicon|Germany}} [[کارل هاینس رومنیگه]]
* {{flagicon|Germany}} [[اولیور نویویل]]
۱۰۳

ویرایش