باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
 
== بازنشر آثار ==
آثار مصطفی ملکیان توسط برخی از سازمان‌ها در ایران بازنشر شده است. [[مؤسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان]] مقاله‌ او درباره روش شناسی مطالعات مقايسه‌ای [[عرفان]] را بازنشر کرده است.<ref>[https://library.tebyan.net/a/196664/%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%8A-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86 سایت مؤسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان، ۱۳۹۳]</ref> مقاله او دربارهٔ تحليل [[ايدئولوژی]] [[سياسی]] توسط [[کنسرسیوم محتوای ملی]] در سال ۱۳۹۶ بازنشر شد.<ref>[http://en.icnc.ir/index.aspx?pid=289&metadataId=ca7de03d-46c2-4e91-9e26-7a77d1a9b369&sq=%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C%20%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86 سایت کنسرسیوم محتوای ملی، ۱۳۹۶]</ref> سایت [[مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی]] مقاله او با عنوان «چرا برای حال زندگی نمی‌كنیم» را در سال ۱۳۹۳ بازنشر کرد.<ref>[https://cgie.org.ir/fa/news/12540 سایت مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۹۳انتشار ۱۳۹۳، بازدید ۱۳۹۶]</ref>
 
== جستارهای وابسته ==