باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
{{تمیزکاری}}
{{لحن}}
{{Infobox broadcasting network
|network_name=Al Jazeera
|network_logo=[[پرونده:Aljazeera.svg|Logo of the network|90px]]
|country=[[قطر]]
|network_type=[[تلویزیون ماهواره‌ای]] شبکه تلویزیونی
|available=جهانی
|owner= [[شبکه رسانه‌ای الجزیره]]
|key_people=Sheikh [[Hamad bin Thamer Al Thani]], Chairman{{سخ}}Yasser Abu Hilala, Director General<ref>{{cite web|url=http://www.raialyoum.com/?p=126764|title=
July 24, 2014 تغییرات فی قناة "الجزیره" العربیه تطیح بالجزائری مصطفی سواق و تعیین الاردن یاسر ابو هلالة مکانه مدیرا عاما}}</ref>
}}
{{Infobox TV channel|
|name = شبکهٔ ماهواره‌ای الجزیره (الجزیره عربی)
|name = Aljazeera Satellite Channel (Al Jazeera Arabic)
|logofile =Aljazeera.svg
|logosize = 90px
|headquarters = [[دوحه]]، قطر
|slogan = "The Opinion and The Other Opinion"
|sister names = [[Al Jazeeraالجزیره Englishانگلیسی]]{{سخ}}[[Alالجزیره Jazeera Mubasherمباشر]]{{سخ}}[[Al Jazeera Balkans]]{{سخ}}[[Al Jazeeraالجزیره Türkترکی]]{{سخ}}[[Al Jazeeraکانال Documentaryمستند Channelالجزیرهl]]
|web = [http://www.aljazeera.net/ Al Jazeera Arabic]
|country = [[قطر]]