باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
|محل دفن = [[شیراز]]
|لقب =
|تابعیت = {{ایرانی...لر}}
|نیرو = [[پرونده:IIAF-Seal.svg|23px]] [[نیروی هوایی شاهنشاهی ایران]]{{سخ}}[[پرونده:Seal of the Islamic Republic of Iran Air Force.svg|25px]] [[نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران]]
|طول خدمت =
کاربر گمنام