باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
 
== بازنشر آثار ==
آثار مصطفی ملکیان توسط برخی از سازمان‌ها در ایران بازنشر شده است. [[مؤسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان]] مقاله‌ او درباره روش شناسی مطالعات مقايسه‌ای [[عرفان]] را بازنشر کرده است.<ref>[https://library.tebyan.net/a/196664/%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%8A-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86 سایت مؤسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان، ۱۳۹۳]</ref> مقاله او دربارهٔ تحليل [[ايدئولوژی]] [[سياسی]] توسط [[کنسرسیوم محتوای ملی]] در سال ۱۳۹۶ بازنشر شد.<ref>[http://en.icnc.ir/index.aspx?pid=289&metadataId=ca7de03d-46c2-4e91-9e26-7a77d1a9b369&sq=%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C%20%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86 سایت کنسرسیوم محتوای ملی، ۱۳۹۶]</ref> سایت [[مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی]] مقاله او با عنوان «چرا برای حال زندگی نمی‌كنیم» را در سال ۱۳۹۳ بازنشر کرد.<ref>[https://cgie.org.ir/fa/news/12540 سایت مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، انتشار ۱۳۹۳، بازدید ۱۳۹۶]</ref> او در این مقاله درباره فلسفه خوشبختی و معیارهای آن نوشته است. او همچنین تفاوت خوشی زندگی و خوبی زندگی را که اولی یك بحث روانشناختی است در حالی كه دومی یك بحث اخلاقی است را تبیین کرده است. از دیگر مواردی که مصطفی ملکیان در این مقاله مورد بحث قرار داده مولفه‌های خوشی در زندگی است که ارتباط آن را با اخلاق مورد بحث قرار داده است.<ref>[https://cgie.org.ir/fa/news/12540 سایت مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، انتشار ۱۳۹۳، بازدید ۱۳۹۶]</ref>
 
== جستارهای وابسته ==