تفاوت میان نسخه‌های «فرخنده ملکزاده»

جز
({{نحش}})
== ادعای روانی بودن فرخنده ملکزاده ==
{{منبع بخش|کوچک=بله}}
ساعاتی اندکی پس از این روی‌داد، تلویزیون خصوصی طلوع اعلام کرد که به گفته خانواده فرخنده دخترشان از ۱۶ سالگی بدین‌سو بیمار روانی بوده است. اما با گذشت ۲۴ ساعت از این حادثه و روشن شدن زوایای مختلف آن، خانواده فرخنده اعلام کردند که به دلیل ترس از جان و توصیه پلیس، گفته‌اند که دخترشان روانی بوده است. خانواده فرخنده به رسانه‌ها گفتند که دخترشان روانی نبوده استنیست و قرآن را نیز آتش نزده است.
 
== کشف ابعاد واقعی ماجرا ==