قوام‌الدین ابوالقاسم درگزینی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
'''قوام‌الدین ابوالقاسم ناصر بن علی انس‌آبادی درگزینی''' از وزرای [[سلجوقیان]] بود و در زمان [[محمود بن محمد بن ملکشاه]] و [[سلطان سنجر]] (دوران زندگی ۱۱۸۶-۱۱۵۷) سمت وزرات داشت. وی از اهالی [[درگزین]] [[همدان]] بود. ناصر مردی فاضل، سخی و پرمایه بود. در شعر و ترسل ماهر بود [[حکیم سنایی]] و [[عمادی غزنوی]] در مدح وی اشعاری سروده‌اند. در زمان قدرت در تمام مملکت حکم وی بسیار نافذ بود. از طرف دیگر از نظر اخلاقی بسیار تندخو و سختگیر و در خون ریختن بی‌پروا بود. در صدور حکم علما و رجال هرگز مراعات و تأمل نداشت و به کوچک‌ترین دستاویزی آنان را دربند کرده، دستور کشتن می‌داد. چنان که به سعایت حسودان و مغرضان و فتوای علمای زمان فرمان داد تا [[عین‌القضات همدانی]] (۵۲۵-۴۲۹ هجری قمری) را که اعلم علمای وقت بود، بر در مدرسه‌ای که در آن جا تدریس می‌کرد، بر دار زدند و پوست از تنش برکندند.
 
همچنان [[عزالدین اصفهانی]] را که از مستوفیان سلطان سنجر بود، به خاطر کدورتی که داشت، چندان در زندان نگاه داشت تا بمرد. عاقبت خود نیز در زمان سلطان سنجر از وزارت معزول شد و پس از چندی در سال ۵۲۶ هجری قمری در روزگار [[طغرل دوم]] و به فرمان او به قتل رسید.<ref>{{پک|قراگوزلو|۱۳۷۳|ک=هگمتانه تا همدان|ص=۲۷۴}}</ref>
 
== پانویس ==