باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
== تاریخچه ==
اسوسیا زیونه'''اسوچیازیونه کالچو فیورنتینا''' در پائیزپاییز ۱۹۲۶ توسط لوئیجی ریدولفی یکی از اعضای [[حزب ملی فاشیست]] تأسیس شد.
 
فیورنتینا در سال ۱۹۳۱ قهرمان [[سری بی]] شد و برای اولین بار به [[سری آ]] راه یافت. در همان سال [[ورزشگاه آرتمیو فرانکی]] افتتاح شد که در آن زمان یک شاهکار مهندسی بود و افتتاح آن افتخارآمیز بود. فیورنتینا برای اینکه بتواند با بهترین تیم‌های ایتالیا رقابت کند، تیم خود را با بازیکنان جدید تقویت کرد و در اولین فصل حضور خود در سری آ به مقام چهارم دست یافت.