باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
* دروازه بان هم دسته زننده ضربه پنالتی، برروی زمین بازی، خارج از محوطه جریمه‌ای که ضربات در آن دروازه اجرا می‌شود و روی خط دروازه در محل تقاطع عرض محوطه جریمه با خط دروازه قرار گیرد.
* مگر اینکه قوانین مربوط به بازی و تصمیمات برد بین‌المللی بگونه‌ای دیگر زدن ضربات از روی نقطه پنالتی را مناسب بداند.
* وقتیکه تیمی مسابقه را با بیشترین تعداد بازیکن نسبت به حریف به اتمام می رساند، آنها باید تعدادشان را تا مساوی شدن با بازیکنان تیم مقابل کاهش دهند و باید نام و شماره بازیکنانی که خارج می‌شوند را به داوردداور اطلاع دهند، مسوول اینکار کاپیتان تیم است.
* قبل از آغاز کردن ضربات پنالتی، داور باید مطمئن شود که تنها به تعداد مساوی بازیکنان هر تیم در داخل دایره مرکزی قرار گرفته و فقط آنها هستند که می‌توانند در زدن پنالتی شرکت کنند.
 
۵۵

ویرایش