باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
 
== ریشه شناسی ==
'''شهروندی''' از مشتقات [[شهر]] (City) است.
 
== شهروند و حقوق شهروندی ==