باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
{{Infobox settlement
| name = استان اوشاک عشاق
| native_name = Uşak ili
| settlement_type = [[فهرست استان‌های ترکیه|استان]]