تفاوت میان نسخه‌های «تاریخ انگلستان»

حذف {{فرمانروایان پادشاهی متحده بریتانیای بزرگ و ایرلند شمالی}}
({{پادشاهان بریتانیا}} به جای {{فرمانروایان بریتانیای بزرگ}})
(حذف {{فرمانروایان پادشاهی متحده بریتانیای بزرگ و ایرلند شمالی}})
{{فرمانروایان انگلستان}}
{{پادشاهان بریتانیا}}
{{فرمانروایان پادشاهی متحده بریتانیای بزرگ و ایرلند شمالی}}
 
[[رده:تاریخ انگلستان]]