تفاوت میان نسخه‌های «اکسپکتورانت»

تمیزکاری و ... و اصلاح اشتباهات تایپی با رعایت دقیق تر دستور زبان فارسی و ....
جز (ویرایش 174.205.1.11 (بحث) به آخرین تغییری که Wikimostafa انجام داده بود واگردانده شد)
(تمیزکاری و ... و اصلاح اشتباهات تایپی با رعایت دقیق تر دستور زبان فارسی و ....)
 
== مکانیسم اثر ==
'''اکسپکتورانت''' دارایاز ترکیب سه ترکیب داروییداروی گوناگون استتولید کهشده‌است. برآیند اثر این سه ترکیب،داروها، مایهسبب رقیق شدن [[خلط]] و بیرون آمدن آن از [[شش]] و راه‌های هوایی می‌گردد.
 
از این سه ترکیبدارو، [[گایافنزین]] مایهسبب کاهش چسبندگی خلط و آسان شدن خروج آن می‌شود، [[کلرفنیرآمین]] موجود درایندر فراوردهاین بااثرهایدارو با اثرهای [[آنتی هیستامین|آنتی هیستامینی]] خود تاثیرتأثیر می‌بخشدمی‌گذارد و [[پزودوافدرینسودوافدرین]] بعنوان یک داروی آدرنرژیک و با اثرات [[سمپاتیک]] خود، به صورت یک ترکیب [[ضداحتقان]] عمل می‌کند و بدین ترتیب '''اکسپکتورانت''' درنهایت مایهسبب تسکین [[سرفه]]‌های خشک و نرمهمچنین شدننرم‌شدن مخاط شش وتخلیهو تخلیه [[خلط سینه|خلط]] می‌گردد.
 
== موارد مصرف ==