فیودور سوم: تفاوت میان نسخه‌ها

گسترش مقاله و ترجمه دقیق‌تر با کمک گرفتن از ویکی‌پدیای انگلیسی و ... با رعایت دقیق‌تر دستور زبان فارسی و ...
(گسترش مقاله و ترجمه دقیق‌تر با کمک گرفتن از ویکی‌پدیای انگلیسی و ... با رعایت دقیق‌تر دستور زبان فارسی و ...)
 
== زندگینامه ==
پس از مرگ آلکسی[[الکسیس دریکم تاریخروسیه|الکسیس یکم]] در ۳۰ ژانویه ۱۶۷۶،۱۶۷۶ میلادی، فیودور پسر اول،اول اواو، دربر حالیتخت سلطنت نشست. هنگامی که پانزدهفیودور سالبر بیشترتخت ازسلطنت عمرشنشست، نمی‌گذشتپانزده سال داشت و بیمار و ضعیف بود به‌جای پدرش نشست. فیودور در دوران کوتاه سلطنت خویشسلطنتش مدام تحت نفوذ اطرافیانش قراربود. داشتسرانجام وفیودور در ۲۷ فوریه ۱۷۸۲ بعدپس از شش سال سلطنت از دنیا رفت. پس از اومرگ فیودور، اختلافات بر سر جانشینی برادرش ایوان و پی‌یرپتر فرزند ناتالی ناریشکین، همسر دوم آلکسیالکسیس یکم رخ داد و. در پی آنآن، گروهی از سربازان در برابر اقدامات ناریشکین‌ها دست به شورش زدند و با حمله به کاخ خواستار سلطنت ایوان شدند. مجلس شورای ملی مرکب از اعضای حاضر ولایات در [[مسکو]] تشکیل شد و به اتفاق آراآراء ایوان را به عنوان تزار اول و پی‌یرپتر را به عنوان تزار دوم انتخاب شدندکردند. از آن‌جا که هر دو هنور کودک بودندبودند، صوفی خواهر تنی ایوان به عنوان نائب‌السلطنه معینتعیین شد. ایوان پیش از رسیدن به فرمانروایی فوت کرد و پی‌یرپتر تبدیل به یکی از پر نفوذترین تزارهای تاریخ روسیه، یعنی پترکبیر،[[پتر کبیر]] شد.
 
== منابع ==