تفاوت میان نسخه‌های «پیمان استانبول (۱۷۲۴)»

روان تر شدن مطلب
(روان تر شدن مطلب)
| wikisource =
}}
'''پیمان استانبول،'''<ref>{{cite book|url=https://books.google.com/books?id=PdZBZcUbSewC&pg=PA323&dq=+1724++%22treaty+of+constantinople%22&as_brr=3&sig=GaIILut0CK9aTLKgiWYZHX8Fl8g|title=Slavonic Europe - A Political History of Poland from 1447 to 1796|last=Bain|first=R. Nisbet|publisher=READ BOOKS|year=2006|isbn=1-84664-581-6|pages=323}}</ref> '''پیمان روسیه و عثمانی'''<ref>{{cite book|url=https://books.google.com/books?id=v4Yr4foWFFgC&pg=PA252&dq=+1724++treaty++ottoman++russia&as_brr=3&sig=_beplI2bS1KPNEWnk1nvQRMZxPQ|title=Iran Under the Safavids|last=Savory|first=Roger|publisher=Cambridge University Press|year=1980|isbn=0-521-04251-8|pages=252}}</ref> یا '''پیمان تقسیم ایران'''<ref name="martin">{{cite book|url=https://books.google.com/books?id=UWYdLuA34OQC&pg=PA49&dq=+1724++treaty++ottoman++russia&as_brr=3&sig=RCQz1SyXQfwl3QxvSpHrsomBKqI#PPA47,M1|title=Uralic And Altaic Series|last=Martin|first=Samuel Elmo|publisher=Routledge|year=1997|isbn=0-7007-0380-2|pages=47}}</ref> یک معاهدهمعاهده‌ای بود که در تاریخ ۲۴ ژوئن ۱۷۲۴ بین [[امپراتوری عثمانی]] و [[امپراتوری روسیه]] بر سر تقسیم بخش‌های زیادی از خاک [[صفویان|ایران صفوی]] بسته شد.<ref>{{cite book|url=https://books.google.nl/books?id=H20Xt157iYUC&dq=treaty+of+constantinople+1724&hl=nl&source=gbs_navlinks_s|title=The Cambridge History of Iran, Volume 7|last1=Fisher|date=1991|publisher=Cambridge University Press|isbn=978-0-521-20095-0|location=Cambridge|page=320|display-authors=etal}}</ref>
 
روس‌ها و عثمانی در یک مسابقهرقابت بر سر اشغال بیشتر سرزمین‌های ایران درگیر شدند و هنگامی که بر سر اشغال [[گنجه]] با یکدیگر در حال وارد شدن به جنگ بودندبا کهیکدیگر بودند، فرانسه مداخله کرد.<ref>{{cite book |title=The Cambridge History of Iran |last=Fisher |first=William Bayne |year=1968 |publisher=Cambridge University Press |isbn=0-521-20095-4 |pages=320 |url=https://books.google.com/books?id=H20Xt157iYUC&pg=PA322&dq=+1724++treaty++ottoman++russia&as_brr=3&sig=30fbi1zn1zb5ifv_BF2JBguzFUg#PPA320,M1}}</ref> در [[جنگ ایران و روس (۱۷۲۲–۱۷۲۳)]] روسیه توانست سرزمین‌های ایران در [[قفقاز شمالی]]، [[قفقاز جنوبی]] و شمال سرزمین اصلی ایران را تسخیر کند،<ref>[[الکساندر میکابریدز|Alexander Mikaberidze]]. [https://books.google.nl/books?id=jBBYD2J2oE4C&pg=PA1024&lpg=PA1024&dq=russo-Persian+War+1722-1723&source=bl&ots=MG6HP72DpJ&sig=I8Akh1ZL_tO-CpsYWIn6CrgVTFo&hl=nl&sa=X&ved=0CCQQ6AEwAzgKahUKEwi6hrmWvubGAhXCNxQKHVDNAt8#v=onepage&q=russo-Persian%20War%201722-1723&f=false "[[Conflict and Conquest in the Islamic World: A Historical Encyclopedia]]"] ABC-CLIO 2011. p 726</ref> در حالی که ترکان عثمانی به سرزمین‌های غربی ایران حمله کردند و سرزمین‌های غربی، به ویژه [[گرجستان]] و [[ارمنستان]] را فتح کردند. هنوز جوهر معاهده روسیه و ایران بر سر پایان [[جنگ ایران و روس (۱۷۲۲–۱۷۲۳)|جنگ ۱۷۲۲–۱۷۲۳]] خشک نشده بود که بین [[امپراتوری روسیه]] و [[عثمانی]] درگیری روی داد<ref name="books.google.nl">Alexander Mikaberidze. [https://books.google.nl/books?id=jBBYD2J2oE4C&pg=PA1024&lpg=PA1024&dq=russo-Persian+War+1722-1723&source=bl&ots=MG6HP72DpJ&sig=I8Akh1ZL_tO-CpsYWIn6CrgVTFo&hl=nl&sa=X&ved=0CCQQ6AEwAzgKahUKEwi6hrmWvubGAhXCNxQKHVDNAt8#v=onepage&q=russo-Persian%20War%201722-1723&f=false "Conflict and Conquest in the Islamic World: A Historical Encyclopedia"] ABC-CLIO 2011. p 726</ref> و روسیه که آشکارا بیان کرد که به هر قدرت دیگری اجازه استقرار در اطراف [[دریای کاسپین]] را نخواهد داد.
 
از آنجایی که هر سه دولت عثمانی، روسیه و ایران برای قرن‌ها در همسایگی هم قرار داشتند و هر سه دولت رقیب جغرافیایی و سیاسی یکدیگر محسوب می‌شدند این موضوع مورد توجه بیشتری قرار گرفت. با میانجیگری فرانسه، سرانجام در ۱۲ ژوئن ۱۷۲۴ بین دو دولت عثمانی و روسیه سرانجام در ۱۲ ژوئن ۱۷۲۴ با امضای یک پیمانپیمانی در [[استانبول]]<ref>{{cite book|url=https://books.google.com/books?id=ro--tXw_hxMC&pg=PA760&dq=+1724++treaty++ottoman++russia&as_brr=3&sig=orLtpRFya8SvSAgXc8p3NsxFhqM|title=E. J. Brill's First Encyclopaedia of Islam, 1913-1936|last=Houtsma|first=M. Th.|author2=van Donzel, E.|publisher=BRILL|year=1993|isbn=90-04-08265-4|pages=760}}</ref>، تصمیم به تقسیم بخش بزرگی از ایران گرفتندگرفته شد. بدین ترتیب زمین‌هایسرزمین‌های اشغال شده ایران در شرق جایگاه به هم رسیدن دو رودخانه [[رود کر (قفقاز)|کوروش]] ([[رود کر (قفقاز)|کر]]) و [[ارس]] به روسیه داده شد. این شامل استانهایاستان‌های شمالی سرزمین اصلی ایران ([[استان گیلان|گیلان]]، [[استان مازندران|مازندران]] و [[استرآباد]]) سرزمین‌هایی در [[داغستان]] (ازجمله [[دربند (روسیه)|دربند]]) و همچنین [[باکو]] و سرزمین‌های اطراف آن در [[شروان]] نیز می‌شد. زمین‌هایسرزمین‌هایی در غرب نیز سهم عثمانی گشت که شامل بخش‌های بزرگی از [[آذربایجان]] (شامل [[اردبیل]] و [[تبریز]])،<ref name="OOgzAAAAIAAJ 1724 p 654">[https://books.google.nl/books?id=OOgzAAAAIAAJ&pg=PA645&dq=Treaty+of+Constantinople+(1724)+hamadan&hl=nl&sa=X&ved=0CC0Q6AEwBDgKahUKEwi816niyubGAhWJ7RQKHZVfA_k#v=onepage&q=Treaty%20of%20Constantinople%20(1724)%20hamadan&f=false "The New Cambridge Modern History: Volume 6, The Rise of Great Britain and Russia"] 1970. p 654</ref> [[همدان]]، [[کرمانشاه]]،<ref name="OOgzAAAAIAAJ 1724 p 654"/> و بخش‌های باقی مانده زیادی از مناطق زیر فرمانروایی ایران در [[قفقاز جنوبی|قفقاز]] جنوبی (شامل [[گرجستان]] و [[ارمنستان]] امروزی) می‌شد.<ref>Alexander Mikaberidze.</ref>
 
در این پیمان همچنین روندی دیده شد که اگر ایران که در آن زمان به دست شاه [[شاه طهماسب دوم|طهماسب دوم]] رهبری می‌شد حاضر به قبول این معاهده نشد هر دو [[امپراتوری روسیه]] و [[عثمانی]] همراه با هم دربرابردر برابر ایران دست بکار شوند و یک فرمانروای دست نشانده خود را در ایران به شاهی برسانند.<ref name="books.google.nl"/>
 
اگرچهگرچه ثابت شد که سود این پیمان برای روسیه و عثمانی ثابت می‌شود که بسیار ناچیز بودبود، از آنجایی که روسیه در [[عهدنامه رشت|پیمان رشت]] (۱۷۳۲) و [[پیمان گنجه]] (۱۷۳۵) تمام سرزمین‌های گرفته شده را به ایران بازگشت داد و همچنین ایران توانست در جنگ [[جنگ ایران و عثمانی (۱۷۳۰-۱۷۳۵)|ایران و عثمانی (۱۷۳۰–۳۵)]] همه سرزمین‌های اشغال شده توسط عثمانی را باز پس بگیرد.
 
== جستارهای وابسته ==