تفاوت میان نسخه‌های «الفبای سیریلیک»

جز (←‏الفبای سیریلیک در زبان روسی: ظاهرا ده با به اشتباه شده)
| Н || н || ''Н'' || ''н'' || اِن || /n/ || '''ن‍'''یکی
|-
| О || о || ''О'' || ''о'' || آ || /o/ || '''آاُ'''تشردک یا ال'''و''' به معنی سلام
|-
| П || п || ''П'' || ''п'' || پِه || /p/ || '''پـ‍'''اریس
| Ъ || ъ || ''Ъ'' || ''ъ'' || نشان سختی || &|| مسـ‍'''ـ‍ؤ'''ول، وضـ‍'''ـ‍ع'''
|-
| Ы || ы || ''Ы'' || ''ы'' || یـِریاَیی || /ɨ/ || --Пачтительн'''ы'''й{{سخ}}پاچتیتیل‌نی به معنی محترم
|-
| Ь || ь || ''Ь'' || ''ь'' || نشان نرمی || //| ||معادل ندارد