باز کردن منو اصلی

تغییرات

۱ بایت اضافه‌شده ،  ۱ سال پیش
از ترک هایه خوب او میشود:لابرادور،بامزه،داستاناتون ودلتنگی۲را نام برد
او متولد ۱۳۸۰/۶/۲۶ در تهران است
او در مازندران در شهرستان نور زندگی میکند.
۱۲

ویرایش