تفاوت میان نسخه‌های «اردشیر یکم (هخامنشی)»

(ربات: جایگزینی Tomb_of_Artaxerxes_I.jpg با Tomb_ascribed_to_Xerxes_I.jpg)
 
== پناهندگی تمیستوکلس ==
{{اصلی|تمیستوکلس}}
[[پرونده:He stoods silent before King.jpg|200px|بندانگشتی|چپ|تمیستوکلس ایستاده مقابل اردشیر]]
[[پرونده:Illustrerad Verldshistoria band I Ill 116.png|200px|بندانگشتی|چپ|تندیسی از [[تمیستوکلس]].]]