تفاوت میان نسخه‌های «نژادهای اسب»

افزودن {{منبع}} (توینکل)
(تمیزکاری)
(افزودن {{منبع}} (توینکل))
{{منبع|تاریخ=نوامبر ۲۰۱۷}}
نژادهای '''[[اسب]]''' زیاد و متفاوت است. این فراوانی حاصل آمیختگی اسب‌ها توسط انسان، و نیز [[انتخاب طبیعی]] می‌باشد. به طور کلی اساس جدا کردن اسب‌ها از [[اسبچه|اسبچه‌ها]]، قد آن‌ها می‌باشد. قد اسب (بلندی [[جدوگاه]]) باید از ۱٫۴۸ متر بیشتر باشد. با این وجود استثنا نیز داریم (مثلاً فالابلا).