تفاوت میان نسخه‌های «محمدعلی فروغی»

جز (←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: ۱۲۹۸⟸۱۲۹۸ (خورشیدی)|۱۲۹۸، ۱۳۰۵⟸۱۳۰۵ (خورشیدی)|۱۳۰۵)
* [http://www.jazirehdanesh.com/find.php?item=19.566.791.fa محمدعلی فروغی در جزیره دانش]
* [http://nazemsara.com/archives/3623 محمد علی فروغی در خلال خاطراتش]
* [http://www.bbc.com/persian/42128410 فروغی و چهل سال تلاش برای بازآفرینی هویت ایران مدرن] بی‌بی‌سی فارسی
{{رئیسان مجلس شورای ملی ایران}}
{{نخست‌وزیران رضاشاه}}