تفاوت میان نسخه‌های «غریبه (مجموعه تلویزیونی آمریکایی)»

رده‌انبوه: انتقال از رده:مجموعه‌های تلویزیونی آمریکایی آغاز شده در ۲۰۱۴ (میلادی) به [[رده:مجموعه‌های تلویزیونی آمریکایی...
(رده‌انبوه: انتقال از رده:مجموعه‌های تلویزیونی آمریکایی آغاز شده در ۲۰۱۴ (میلادی) به [[رده:مجموعه‌های تلویزیونی آمریکایی...)
[[رده:ادبیات داستانی در ۱۹۴۵ (میلادی)]]
[[رده:برنامه‌های تلویزیونی بر پایه رمان‌ها]]
[[رده:مجموعه‌های تلویزیونی آمریکایی آغاز شدهآغازشده در ۲۰۱۴ (میلادی)]]
[[رده:مجموعه‌های تلویزیونی آمریکایی دهه ۲۰۱۰ (میلادی)]]
[[رده:مجموعه‌های تلویزیونی انگلیسی‌زبان]]