تفاوت میان نسخه‌های «منحنی پمپ»

حذف لینک به شرکت
(تمیزکاری با ویرایشگر خودکار فارسی)
(حذف لینک به شرکت)
خرید و در هنگام بهره‌برداری از آنها می‌باشد.
سیال مورد استفاده جهت آزمون پمپ، بیشتر آب یا گازوییل، در دمای محیط می‌باشد. دلیل استفاده از آنها
ارزانی، راحتی و در دسترس بودن است. در صورتی که سیال پمپ شونده سیالی با لزجت بالاتر از آب باشد، بایستی با استفاده از ضرایب تصحیح، اصلاحات لازم بر روی منحنی عملکردی که با آب بدست آمده است،آمده‌است، انجام شود.
 
معمولاً منحنی‌های عملکرد پمپ‌ها را در یک دور خاص نمایش می‌دهند (مثلا در ۱۴۵۰ دور بر دقیقه یا ۲۹۰۰ دور بر دقیقه). ترسیم منحنی‌های عملکردی پمپ‌های گردشی و جابجایی مثبت معمولاً متداول نیست.<ref>
[http://rahabco.ir/docspage.aspx?dId=386 مفاهیم بنیادی پمپ‌ها]</ref>
 
در ذیل ۴ نمونه از این منحنیهای عملکردی معرفی می‌گردند.<ref>
[http://koushesh-ind.com/wp-content/uploads/2013/09/1-INFORMATION-PUMP.pdf انواع پمپ‌ها]</ref>
 
=== ۱- منحنی مشخصه پمپ (H-Q) ===
شرکتهای سازنده پمپ، با توجه به مشخصات پمپ از جهت تأمین فشار و دبی و بهره‌وری کارکرد پمپ، منحنی مشخصه پمپ را ارایه می‌کنند تا مصرف کنندگان با در نظرگرفتن مشخصات فشار و دبی مورد نیاز خود و منحنی مشخصه پمپ‌ها، پمپ مورد نظر خود را انتخاب نمایند.
لازم است ذکر شود که منحنی مشخصه پمپ‌های گریز از مرکز (منحنی H-Q) معمولاً برای آب تهیه می‌شود.<ref>
[http://www.hydrograph.ir/ارتفاع-یا-هد-در-پمپ-ها.html ارتفاع یا هد در پمپ‌های گریز از مرکز]</ref>
نمودار زیر نمونه‌ای از منحنی مشخصه یک پمپ را نشان می‌دهد.
 
[[File:Wiki pump-diagram-PQ.JPG|وسط|600px|نمودار منحنی مصرف یا عملکرد]]
 
نقطه تقاطع منحنی مصرف و منحنی مشخصه پمپ را نقطه کاری می‌نامند. در نمودار منحنیهای عملکردی و تعیین نقاط مهم نقطه کاری روی نمودار مشخص شده استشده‌است.
 
=== ۳- منحنی بازده یا بهره‌وری (ɳ-Q) ===
وقتی آب از یک آب‌پاش که با زاویه ۴۵ درجه قرار گرفته است،گرفته‌است، جریان یابد مسیری را می‌پیماید که شکل این مسیر همان منحنی بهره‌وری است. ابتدا آب به سمت بالا رفته و به اوج می‌رسد (که به آن، نقطه حداکثر کارایی یا BEP گفته می‌شود) و سپس به سمت پایین می‌آید که شکل سهمی را به وجود می‌آورد.
[[File:Wiki pump-diagram-nQ.JPG|وسط|600px|منحنی بهره‌وری]]
 
همانگونه که از منحنی عمق مکش مشخص است در محدوده‌ای نزدیک به نقطه کارایی حداکثر، شیب منحنی ناگهان به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد.
یعنی امکان ایجاد پدیده حباب‌زایی به صورت ناگهانی بیشتر می‌شود؛ بنابراین باید دقت نمود که پمپ در ناحیه‌ای قبل از شروع این افزایش انتخاب گردد.
برای درک ارتباط و مقایسه چهار منحنی ذکرشده، در نمودار زیر چهار منحنی عملکردی پمپ در یک نمودار بر حسب دبی رسم شده استشده‌است. یکی از نتایج این نمودار، نقاط تلاقی و مناطقی است که در انتخاب پمپ باید مورد توجه قرار گیرند.
 
یکی از این مناطق مهم، محدوده اطراف نقطه کارایی حداکثر است که پیش از این توضیح داده شد. نقاط تلاقی مهم نیز عبارتند از: