تفاوت میان نسخه‌های «دستگاه عصبی مرکزی»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
== بخش‌های دستگاه عصبی مرکزی ==
بخش های دستگاه عصبی مرکزی شامل دو بخش که مرکز فرماندهی بدن را برعهده دارند تقسیم میشوند یعنی: مغز و نخاع
پوریا رضاخانی
@pourya_rzk
 
== [[مغز]] ==
کاربر ناشناس