تفاوت میان نسخه‌های «بخش پلان»

به نسخهٔ 18498612 ویرایش 185.11.88.162 برگردانده شد. (توینکل)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(به نسخهٔ 18498612 ویرایش 185.11.88.162 برگردانده شد. (توینکل))
* بخش پلان
#عبدک زهی
##روستای بوتی رادو
#
*عبدک زهی همان ( عبدی زهی) قدیم است یکی از کهن ترین روستاهای بخش پلان بشمار میرود قدمت این روستا بیش از 300 سال میباشد طبق آمار سال 95 جمعیت این روستا به۸۶۵ نفر و تعداد ۱۷۲خانوار میباشد
** دهستان پلان
روستایانی که جزی ازطوابه بخش پلان
روستای یارمحمد بازار
روستای پلکان روستای گزانی
روستای بوتی
روستای عبدک زهی
 
== جمعیت ==