تفاوت میان نسخه‌های «سازمان جهانی بهداشت»

بدون خلاصه ویرایش
علاوه بر این سازمان بهداشت جهانی در ۱۴۷ دفتر کشوری و رابط را در همه این مناطق اداره می‌کند. معمولاً در پایتخت هر کشور یک دفتر وجود دارد که ممکن است دفاتر اقماری در سایر مناطق کشور را سرپرستی کند.
 
دفتر کشوری را یک پزشک تعلیم‌دیده با عنوان «نماینده سازمان جهانی بهداشت» اداره می‌کند که ملیت کشور مربوط را ندارد. دبیرکل فعلی (۲۰۰۸)آقای سازمانتئودور جهانیآدهانوم بهداشت خانم مارگرت چان از کشور چیناتیوپی است.
 
== جستارهای وابسته ==
کاربر گمنام