تفاوت میان نسخه‌های «تسوج»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
== مردم ==
برطبق آمار سال ۱۳۹۰ خورشیدی از مجموع ۳۷۵۴۰ نفر جمعیت ساکن شهر تسوج،۱۸۶۴۹ نفر مرد و۱۸۸۵۱ نفر زن هستند که مجموعاً در قالب ۲۲۸۸ خانوار ساکن این شهر هستند؛ و بعد خانوار ۳٫۲ و نسبت جنسیتی ۹۸٫۸ می‌باشد جمعیت شهر تسوج در سال ۱۳۷۵ برابر ۸۱۱۹ نفر۳۲۳۵۰نفر و در سال ۱۳۸۵ برابر ۷۳۳۷ نفر۳۶۷۸۰نفر بوده‌است و طبق آمار سال ۱۳۸۵، ۷۲ درصد از مردم این شهر باسواد و ۲۸ درصد بی سواد بودند.
 
== کشاورزی ==
کاربر ناشناس