تفاوت میان نسخه‌های «میراث جهانی یونسکو»

اصلاح ارقام
(اصلاح ارقام)
 
== معیارها ==
هر مکان دست کم باید یکی از معیارهای بیان شده را برای ثبت در میراث جهانی دارا باشد.<ref name="whc.unesco.org">{{یادکرد وب |نشانی=http://whc.unesco.org/en/criteria/ |عنوان=The Criteria for Selection |تاریخ بازدید=۲۶۵-۰۹۱۲-۲۰۱۱۲۰۱۷ |قالب= |اثر=}}</ref>
{| class="wikitable"
|-