تفاوت میان نسخه‌های «فهرست میراث جهانی یونسکو»

بدون خلاصه ویرایش
 
در این فهرست علایم اختصاری بکار رفته به این معانی می‌باشند:
{| class="wikitable"
* '''(ف)'''، به معنی '''میراث فرهنگی'''؛
|-
* '''(ط)'''، به معنی '''میراث طبیعی'''؛
! |
* '''(ت)'''، به معنی '''میراث ترکیبی'''؛
! colspan="6"|معیارهای فرهنگی
* '''(خ)'''، به معنی '''میراث در خطر'''.
! colspan="4"|معیارهای طبیعی
|-
| راهنمای عملیاتی ۲۰۰۲||style="background-color: #F0E683;" | I|| style="background-color: #F0E683;" |II|| style="background-color: #F0E683;" |III|| style="background-color: #F0E683;" |IV|| style="background-color: #F0E683;" |V|| style="background-color: #F0E683;" |VI|| style="background-color: #98FB98;" |I|| style="background-color: #98FB98;" |II|| style="background-color: #98FB98;" |III|| style="background-color: #98FB98;" |IV
|-
| راهنمای عملیاتی ۲۰۰۵||style="background-color: #F0E683;" | I|| style="background-color: #F0E683;" |II|| style="background-color: #F0E683;" |III|| style="background-color: #F0E683;" |IV|| style="background-color: #F0E683;" |V|| style="background-color: #F0E683;" |VI|| style="background-color: #98FB98;" |VIII|| style="background-color: #98FB98;" |IX|| style="background-color: #98FB98;" |VII|| style="background-color: #98FB98;" |X
|}
;معیارهای فرهنگی
* '''(i)''': نشان دهنده یک شاهکار از نبوغ و خلاقیت انسانی باشد.
* '''(ii)''': نشان دهنده تبادل ارزش‌های بشری در یک بازه زمانی در یک منطقه فرهنگی از لحاظ پیشرفت در معماری یا فناوری، برنامه‌ریزی شهری یا طراحی چشم‌انداز باشد.
* '''(iii)''': گواهی بی‌همتا یا دست‌کم استثنایی بر یک سنت فرهنگی یا تمدن زنده یا از میان رفته باشد.
* '''(iv)''': نمونه‌ای برجسته در معماری یا تکنولوژی که مرحلهٔ مهمی از تاریخ بشر را نشان دهد.
* '''(V)''': نمونه برجسته‌ای از تعامل بین انسان و محیط زیست یا نماینده یک فرهنگ باشد.
* '''(vi)''': به طور مستقیم یا ملموس مرتبط با رویدادها یا سنت‌های زندگی، افکار و عقاید یا آثار هنری یا ادبی دارای اهمیت عالی جهانی باشد.
 
;معیارهای طبیعی
* '''(vii)''': پدیده‌ی بی نظیر طبیعی با زمینه‌های استثنایی و زیباشناسی باشد.
* '''(viii)''': نمونه برجسته از مراحل و تغییرات تاریخ زمین‌شناسی باشد.
* '''(ix)''': نمونهٔ برجسته از فرایندهای زیست محیطی و بیولوژیکی در تکامل و توسعه زمینی، اکوسیستم‌های ساحلی و دریایی و جوامع از گیاهان و حیوان‌ها باشد.
* '''(X)''': شامل زیستگاه‌های طبیعی مهم از نظر تنوع زیستی و حاوی گونه‌های در خطر باشد.<ref name="whc.unesco.org">{{یادکرد وب |نشانی=http://whc.unesco.org/en/criteria/ |عنوان=The Criteria for Selection |تاریخ بازدید=۵-۱۲-۲۰۱۷ |قالب= |اثر=}}</ref>
{| class="wikitable"
 
هر اثر که در فهرست جهانی [[یونسکو]] جای می‌گیرد: طبق کنوانسیون میراث طبیعی و تاریخی باید از سوی کشور نگهدارندهٔ اثر مورد توجه ویژه قرار گیرد و انجام هرگونه اقدامی در به خطر افتادن آن ممنوع است.