تفاوت میان نسخه‌های «فهرست میراث جهانی یونسکو»

افزودن قسمت حذف شده !
(افزودن قسمت حذف شده !)
 
در این فهرست علایم اختصاری بکار رفته به این معانی می‌باشند:
 
* '''(ف)'''، به معنی '''میراث فرهنگی'''؛
* '''(ط)'''، به معنی '''میراث طبیعی'''؛
* '''(ت)'''، به معنی '''میراث ترکیبی'''؛
* '''(خ)'''، به معنی '''میراث در خطر'''.
 
{| class="wikitable"
|-