تفاوت میان نسخه‌های «هم‌زیستی»

۱۷ بایت اضافه‌شده ،  ۳ سال پیش
کمی تمیزکاری/ ابرابزار
(←‏انواع: اصلاح نام فارسی باکتری/)
(کمی تمیزکاری/ ابرابزار)
'''همزیستی''' (Symbiosis) در زیست‌شناسی به [[برهم‌کنش]] دو [[گونه (زیست‌شناسی)|گونهٔ]] زیستی یا بیشتر در یک رابطهٔ نزدیک و در بیشتر موارد دراز مدت می‌گویند مانند همزیستی [[دلقک ماهی]] ها‌ها و [[شقایق]] ها‌ها. همزیستی گاه اجباری است گاه اختیاری.
 
تعریف همزیستی در میان [[دانشمندان]] بحث برانگیزبحث‌برانگیز است. دسته‌ای بر این باورند که همزیستی تنها بر می‌گردد به رابطهٔ دو سویهٔ پایدار،پایدار بر می‌گردد، در حالیکه گروهی دیگر آن را برابر با هر گونه برهم‌کنش زیستی پایدار می‌دانند.
 
تعریف همزیستی در میان [[دانشمندان]] بحث برانگیز است. دسته‌ای بر این باورند که همزیستی تنها بر می‌گردد به رابطهٔ دو سویهٔ پایدار، در حالیکه گروهی دیگر آن را برابر با هر گونه برهم‌کنش زیستی پایدار می‌دانند.
== انواع ==
انواع همزیستی به روشهای مختلف طبقه‌بندی میشوند می‌شوند. برخی از اشکال سیمبیوزیس عبارتند :
 
[[File:Fly June 2008-2.jpg|right|140px|thumb|[[همسفرگی]] [[mite]]s on a fly (''Pseudolynchia canariensis'').]]
همسفری (Physical interaction یا Endosymbiosis) :عضو کوچکتر رابطۀرابطهٔ همزیستی بطور مکانیکی توسط عضو بزرگتر حمل می شودمی‌شود. اندوسیمبیوزیس یعنی موجود کوچکتر در داخل بدن موجود بزرگتر زندگی می‌کند مانند باکتری‌های [[تثبیت نیتروژن|تثبیت کننده نیتروژن]] که در ریشه درخت زندگی می‌کنند. باکتری [[موراکسلا بوویس]] {{به انگلیسی|Moraxella bovis}}، عامل التهاب عفونی چشم گاو ،گاو، بطور مکانیکی بر روی بالشتک چسبنده پای مگس صورت از چشم یک گاو به چشم گاو دیگر انتقال می یابدمی‌یابد.
 
همیاری (Mutualism) یا همزیستی متقابل : ارتباطی است که هر دو موجود زنده شریک، در همزیستی سود می برندمی‌برند مانند همزیستی [[شته]] ها‌ها و [[مورچه]] ها‌ها.
 
[[انگلی]] (Parasitism) : نوعی زندگی اجباری دو موجود با هم که فقط انگل از میزبان بهره میبردمی‌برد مانند رابطه [[آسکاریس]] و انسان.
همیاری (Mutualism) یا همزیستی متقابل : ارتباطی است که هر دو موجود زنده شریک، در همزیستی سود می برند مانند همزیستی [[شته]] ها و [[مورچه]] ها.
 
[[همسفرگی]] (Commensalism) : در آن یک همزیست سود می بردمی‌برد و طرف دیگر نه سود می بردمی‌برد و نه زیان می بیندمی‌بیند مانند رابطه [[فریباماهیان]] شکارچی و ماهیان کوچکتر.
[[انگلی]] (Parasitism) : نوعی زندگی اجباری دو موجود با هم که فقط انگل از میزبان بهره میبرد مانند رابطه [[آسکاریس]] و انسان.
 
Amensalism : حالتی است که در رابطه بین دو موجود یکی آسیب جدی میبیندمی‌بیند یا ازبین میرودمی‌رود و دیگری چندان تاثیریتأثیری نمی‌پذیرد مانند چمن زیر پای گاو.
[[همسفرگی]] (Commensalism) : در آن یک همزیست سود می برد و طرف دیگر نه سود می برد و نه زیان می بیند مانند رابطه [[فریباماهیان]] شکارچی و ماهیان کوچکتر.
Amensalism : حالتی است که در رابطه بین دو موجود یکی آسیب جدی میبیند یا ازبین میرود و دیگری چندان تاثیری نمی‌پذیرد مانند چمن زیر پای گاو.
 
Synnecrosis : نوعی رابطه کوتاه و نادر که به مرگ می‌انجامد.
 
در برخی منابع رابطه شکار و شکارچی نیز از انواع همزیستی شمرده شده استشده‌است.
 
== جستارهای وابسته ==
[[همسفرگی]]
 
== منابع ==
{{یادکرد-ویکی
|پیوند=http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Symbiosis&oldid=487909978