باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ربات: اصلاح فاصله مجازی
{{منبع}}
 
'''ایزوتوپ پایدار''' (stable isotope) [[ایزوتوپ]]های شیمیایی غیر رادیواکتیو هستند. ایزوتوپهای پایدار یک [[عنصر شیمیایی]] ویژگیهای شیمیایی یکسانی دارند و در نتیجه رفتار یکسانی از خود نشان می دهندمی‌دهند.
 
 
۸۲٬۴۴۱

ویرایش