ویکی‌پدیا:شیوه‌نامه/واژه‌هایی که باید مواظب استفاده از آن‌ها بود: تفاوت میان نسخه‌ها

جز (+پانویس)
واژه ''مُرد'' بیطرف و درست است، از [[حسن تعبیر]]هایی چون ''وفات کرد'' دوری کنید. به همین ترتیب، ''رابطه جنسی داشت'' بیطرف است؛ حسن تعبیر '' عشقبازی کرد'' خودبینانه است. برخی واژگانی که در بسیاری از پیش زمینه‌ها بی اشکالند ممکن است معانی حسن تعبیرانه‌ای داشته باشند که باید از آنها دوری کرد: برای مشکل از مسئله یا مناقشه استفاده نکنید؛ ''[[تلفات غیرنظامی]]'' نباید ''[[تلفات جانبی]]'' خوانده شود.
 
اگر شخصی «دچار مصیبتی» است، یا در«مبتلا به رنج یا بیماری‌ای» است، همین را به تنهایی بگویید؛ زن«با ''زندگیاین کردنرنج باکلنجار آن''می‌رود» نرم‌کننده‌اییا «در زندگی جز رنج ندید» درازگویانهخودپسندانه است. هنجارها برای اصطلاحات در خصوص معلولیت‌ها و معلولین ممکن است فرق کند. هدف بیان واضح و مستقیم بدون ایجاد رنجش نالازم است. فرضزبانِ نکنیدساده زبان سادهرا نامناسب استندانید.
 
=== نوواژه‌ها ===