تفاوت میان نسخه‌های «پرنده‌ماهی»

(منبع ذرون متنی)
 
== گونه‌های موجود در ایران ==
* [[ماهی پرندهپرنده‌ماهی آفریقایی]] (''Paraexocetus mento'') از خانواده پرنده‌ماهیان با بیشینه درازای استاندارد ۱۰ سانتی مترسانتی‌متر.
* ماهی[[پرنده‌ماهی پرنده پولک درشتپولک‌درشت]] (''Cypselurus oligolepis'') از خانواده پرنده‌ماهیان با بیشینه درازای استاندارد ۲۰ سانتی مترسانتی‌متر.
 
== رکورد پرواز ==
۱۴۵٬۸۳۷

ویرایش