تفاوت میان نسخه‌های «استدلال»

;[[استنتاج بهترین تبیین]] یا استدلال رُبایِشی ([[:en:Abductive reasoning|Abductive reasoning]])
 
این نوع استدلال را نوعی استدلال استقرایی می‌دانند. رُخدادی را در نظر بگیرید. برای بیان علت و چرایی چنین رخدادی می‌توانیم مجموعه‌ای از دلایل را اقامه کنیم. حال تمام این دلایل را یک‌به‌یک بررسی می‌کنیم. آن دلیلی که به‌بهترین شکل می‌تواند آن رُخداد را [[تبیین]] کند، به‌عنوان چرایی و دلیل آن رُخداد برگزیده می‌شود. واژۀ رُبایشی، ترجمۀ مناسبی برای واژۀ انگلیسی Abductive می‌باشد زیرا به‌گونه‌ای از میان بهترین تبیین‌ها برای چرایی یک رُخداد، آن را که از همه بهتر است، می‌رُباییم. واژۀ رُبایشی در اینجا معنای استعاره‌ای دارد و [[استعاره]] از برگزیدن بهترین تبیین از میان مجموعه‌ای از تبیین‌ها است.
 
شکل صوری این استدلال چنین است:
۳۹

ویرایش