نمودار شارش: تفاوت میان نسخه‌ها

+گسترش و منبع
(+گسترش و منبع)
(+گسترش و منبع)
<math>\sigma = K \varepsilon^{n}</math>
 
که در آن <math>\sigma</math> تنش حقیقی، <math>\varepsilon</math> کرنش مومسان حقیقی، n توان [[کارسختی]] و K ثابت ماده (ضریب استحکام) است که بصورت مقدار تنش حقیقی در کرنش حقیقی ۱ تعریف می‌شود.<ref>{{پک|Hertzberg|Vinci|Hertzberg|2013|ک=Deformation and Fracture...|ص=91|زبان=en}}</ref> هر دو مقدار K و n از ثابت‌های ماده هستند که می‌شود آنها را بطور تجربی بدست آورد.<ref>{{پک|Pelleg|2013|ک=Mechanical Properties of Materials|ص=4|زبان=en}}</ref> مقدار n اغلب بین ۰٫۲ تا ۰٫۵ و مقدار K بین [[مدول برشی|G]]/100 تا G/1000 متغیر است.<ref>{{پک|Meyers|Chawla|2009|ک=Mechanical Behavior of Materials|ص=166|زبان=en}}</ref> پس از گلویی‌شدن نمونه و در کرنش‌های زیاد به دلیل ایجاد تنش‌های محیطی در بخش گلویی‌، بایستی تنش حقیقی بکاررفته در مدل توانی اصلاح شود.<ref>{{پک|Dowling|2013|ک=Mechanical Behavior of...|ص=148|زبان=en}}</ref> یکی از روش‌های معمول استفاده از منحنی تجربی [[پرسی ویلیام بریجمن|بریجمن]]<ref>{{پک|Bridgman|1944 |ف=The Stress Distribution...|ص=555|زبان=en}}</ref> برای محاسبهٔ ضریب تصحیح است.<ref>{{پک|Dowling|2013|ک=Mechanical Behavior of...|ص=146|زبان=en}}</ref>
 
سطح زیر نمودار تنش-کرنش حقیقی، کار انجام‌شده یا انرژی مورد نیاز برای تغییر شکل واحد حجم ماده است.<ref>{{پک|Harris|1983|ک=Mechanical working of...|ص=22|زبان=en}}</ref>
== منابع ==
{{چپ‌چین}}
* {{یادکرد ژورنال | نام خانوادگی =Bridgman| نام =Percy Williams| عنوان =The Stress Distribution at the Neck of a Tension Specimen | ژورنال =ASM transactions | جلد=32| سال =1944| صفحه =553-574| زبان = en|doi=10.4159/harvard.9780674287839.c22}}
* {{یادکرد ژورنال | نام خانوادگی =Bülffinger | نام =Georg B| عنوان =De solidorum resistentia specimen | ژورنال =Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae | شماره = 4| سال =1729 |تاریخ انتشار=1735| صفحه =164-181 | زبان = fr}}
* {{یادکرد کتاب | نام خانوادگی =Dowling| نام =Norman E | عنوان =Mechanical Behavior of Materials, Engineering Methods for Deformation, Fracture, and Fatigue | سال = 2013| ناشر =Pearson Education Limited|ویرایش=4th|زبان = en| شابک =978-0-273-76455-7}}