تفاوت میان نسخه‌های «جانی هالیدی»

افزودن وبگاه رسمی
جز (عنوان اصلی آهنگ)
برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷
(افزودن وبگاه رسمی)
برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷
}}
| نقش‌های_مرتبط =
| وب‌گاه = {{URL|http://www.johnnyhallyday.com/}}
| اعضای_کنونی =
| اعضای_پیشین =