تفاوت میان نسخه‌های «جام ملت‌های آفریقا ۲۰۱۰»

{{پرچمک|ERI}} [[Angesom Ogbamariam]]{{سخ}}
{{پرچمک|GHA}} [[Ayuba Haruna]]{{سخ}}
{{پرچمک|ایران}} [[حسن کامرانی‌فر]]{{سخ}}<ref>https://www.mehrnews.com/news/997889/%D8%AD%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF</ref>
{{پرچمک|ایران}} [[حسن کامرانی‌فر]]{{سخ}}
{{پرچمک|لیبی}} [[Fooad El Maghrabi]]{{سخ}}
{{پرچمک|MWI}} [[Moffat Champiti]]{{سخ}}