باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| caption = آگوستو پینوشه
| office1 = [[رئیس‌جمهور]] [[شیلی]]
| president1 =
| term_start1 = ۱۷ =دسامبر ۱۹۷۴
| term_end1 = ۱۱ =مارس ۱۹۹۰
| predecessor1 = [[سالوادور آلنده]]
| successor1 = [[پاتریکیو آیلوین]]
کاربر گمنام