باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
بدون خلاصه ویرایش
میکائیل دو پسر داشت به نام‌های [[چغری‌بیگ|چَغری]] و [[طغرل‌بیگ|طُغرُل]] که [[امپراتوری سلجوقی]] به دست آن دو بنیان نهاده شد.
 
نام چهار پسر سلجوق، یعنی [میکائیل،‌ [[ارسلان اسرائیل|اسرائیل]] (ارسلان)،‌ موسی و یونس نشانگر آشنایی قبلی قنق‌ها با قبیله یهودی [[خزرها]] یا مسیحیان [[نسطوری]] منطقه است.<ref>Brook, Kevin Alan. The Jews of Khazaria. 2nd ed. Rowman & Littlefield Publishers, Inc, 2006.
. p.74.</ref> بر پایه برخی منابع، سلجوق در آغاز از سرکرده‌های سپاه خزرها بود.
 
۱۴۱٬۶۳۶

ویرایش