تفاوت میان نسخه‌های «دستگاه عصبی مرکزی»

دستگاه عصبی مرکزی به همراه [[دستگاه عصبی پیرامونی]]، نقش بنیادینی در کنترل رفتار انسان دارد. دستگاه عصبی مرکزی پردازش اطلاعات و محاسبه حرکت مناسب در پاسخ به دریافت ورودی را بر عهده دارد.
[[پرونده:Parasagittal_MRI_of_human_head_in_patient_with_benign_familial_macrocephaly_prior_to_brain_injury_(ANIMATED).gif|left|270px|thumb| [[ام‌آرآی]] از مغز.]]
 
== بخش‌های دستگاه عصبی مرکزی ==
بخش های دستگاه عصبی مرکزی شامل دو بخش که مرکز فرماندهی بدن را برعهده دارند تقسیم میشوند یعنی: مغز و نخاع
پوریا رضاخانی
@pourya_rzk
 
== [[مغز]] ==
کاربر ناشناس