تفاوت میان نسخه‌های «نژادهای اسب»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۲ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
(افزودن {{منبع}} (توینکل))
* پیشانی: معمولاً عریض، مسطح یا کمی برجسته‌است.
* روی بینی: در اسبهایی که قسمت وسط بینی در مقطع طولی و نمای عرضی، عرض کمی داشته باشد آن را جمع می‌نامند که برخی نویسندگان این ویژگی را در اسب عرب مطرح می‌کنند ولی یکی از ویژگیهای اسب عرب در این ناحیه مقداری فرورفتگی در سطح طولی است و گاهی اوقات هم صاف دیده می‌شود، روی بینی اسب خوزستان عمدتاً صاف است.
* انتهای بینی و [[منحزین]]: در اسب عرب انتهای بینی به طور واضح برجسته می‌باشد و و منحزینمنخرین کاملاً گشاد و ناصاف می‌باشد.
* گوش: معمولاً گوشهای اسب عرب کوچک هستند. گوش اسب عرب از ترکمن کوچکتر است.
* چشم: یکی از ویژگیهای بارز اسب عرب چشمهای زیبای آن هستند که جذابیت و زیبائی خاصی به چهره آن می‌بخشند ولی به طور کلی چشمهای [[اسب عرب]] درشت، گرد و معمولاً حدقه برجسته دارند که برجستگی حدقه در چشمان اسب عرب از ویژگیهای شاخص آن است.
کاربر ناشناس