باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: فشان‌هااستفاده⟸فشان‌ها استفاده
از نظر اقتصادی: استفاده از انرژی گرمایی آن و انرژی گازهای فومرولی در گردش [[توربین]] و به دست آوردن مواد [[شیمیایی]] با ارزش که امروزه در [[ایتالیا]]، [[زلاندنو]]، [[ژاپن]] و [[ایسلند]] اهمیت پیدا کرده‌است و در کشور ما نیز اخیراً برای استفاده از نیروی حرارتی زمین (انرژی ژئوترمال) حفاری‌هایی انجام شده‌است.
 
۸۰ درصد مردم در پایتخت ایسلند از گرما و آب گرم طبیعی آتش فشان‌هااستفادهفشان‌ها استفاده می‌کنند.
 
== جستارهای وابسته ==