باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| image_size = 250
| caption=
| fullname = سائول نیگسنیگوئز اسکلاپز
| birth_date= {{birth date and age|1994|11|21|df=y}}
| birth_place = {{پرچمک|اسپانیا}} [[الچه]]
کاربر گمنام