باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است.، ۱ سال پیش
* [[زبان رسمی]]
* [[سازمان ملل متحد]]
1ترکی
2 آذری
3 حامد
4 هادی
5 صدقعلی
6 حسین آبادی
 
== منابع ==
۱۵

ویرایش