تفاوت میان نسخه‌های «جام ملت‌های آفریقا ۲۰۱۲»

←‏مرحله گروهی: ابرابزار
(←‏مرحله گروهی: ابرابزار)
</center>
 
== مرحله گروهی ==
 
==== قوانین صعود به دور بعد ====
 
جایی که دو یا چند تیم واجد امتیاز مساوی در مرحله گروهی باشند رتبه‌بندی آنها با معیارهای زیر تعیین می‌شود:<ref>Article 5, paragraph 13 in the [http://www.cafonline.com/modules/documents/upload/1260.pdf ''Regulations of the XXVth Africa Cup of Nations''] guide.</ref>
# امتیاز بدست آمده در مسابقات بین تیم‌های مربوطه؛
|}
 
=== گروه A ===
{{mainاصلی|2012 Africa Cup of Nations Group A}}
{{:2012 Africa Cup of Nations Group A}}
 
! width=25% |
|-
| ۲۱ ژانویه ۲۰۱۲
| 21 January 2012
|- style=font-size:90%
| align=right | {{fbFb-rt|EQG}} || align=center | [[2012 Africa Cup of Nations Group A#Equatorial Guinea vs. Libya|1–0]] || {{fbFb|LBY}} || [[Estadio de Bata]], [[Bata, Equatorial Guinea|Bataباتا]]
|- style=font-size:90%
| align=right | {{fbFb-rt|SEN}} || align=center | [[2012 Africa Cup of Nations Group A#Senegal vs. Zambia|1–2]] || {{fbFb|ZAM}} || [[Estadio de Bata]], [[Bata, Equatorial Guinea|Bataباتا]]
|-
| ۲۵ ژانویه ۲۰۱۲
| 25 January 2012
|- style=font-size:90%
| align=right | {{fbFb-rt|LBY}} || align=center | [[2012 Africa Cup of Nations Group A#Libya vs. Zambia|2–2]] || {{fbFb|ZAM}} || [[Estadio de Bata]], [[Bata, Equatorial Guinea|Bataباتا]]
|- style=font-size:90%
| align=right | {{fbFb-rt|EQG}} || align=center | [[2012 Africa Cup of Nations Group A#Equatorial Guinea vs. Senegal|2–1]] || {{fbFb|SEN}} || [[Estadio de Bata]], [[Bata, Equatorial Guinea|Bataباتا]]
|-
| ۲۹ ژانویه ۲۰۱۲
| 29 January 2012
|- style=font-size:90%
| align=right | {{fbFb-rt|EQG}} || align=center | [[2012 Africa Cup of Nations Group A#Equatorial Guinea vs. Zambia|0–1]] || {{fbFb|ZAM}} || [[Nuevo Estadio de Malabo]], [[Malaboمالابو]]
|- style=font-size:90%
| align=right | {{fbFb-rt|LBY}} || align=center | [[2012 Africa Cup of Nations Group A#Libya vs. Senegal|2–1]] || {{fbFb|SEN}} || [[Estadio de Bata]], [[Bata, Equatorial Guinea|Bataباتا]]
|}
 
=== گروه B ===
{{mainاصلی|2012 Africa Cup of Nations Group B}}
{{:2012 Africa Cup of Nations Group B}}
 
! width=25% |
|-
|۲۲ ژانویه ۲۰۱۲
|22 January 2012
|- style=font-size:90%
| align=right | {{fbFb-rt|CIV}} || align=center | [[2012 Africa Cup of Nations Group B#Côte d'Ivoire vs. Sudan|1–0]] || {{fbFb|SUD}} || [[Nuevo Estadio de Malabo]], [[Malaboمالابو]]
|- style=font-size:90%
| align=right | {{fbFb-rt|BFA}} || align=center | [[2012 Africa Cup of Nations Group C#Burkina Faso vs. Angola|1–2]] || {{fbFb|ANG}} || [[Nuevo Estadio de Malabo]], [[Malaboمالابو]]
|-
| ۲۶ ژانویه ۲۰۱۲
| 26 January 2012
|- style=font-size:90%
| align=right | {{fbFb-rt|SUD}} || align=center | [[2012 Africa Cup of Nations Group B#Sudan vs. Angola|2–2]] || {{fbFb|ANG}} || [[Nuevo Estadio de Malabo]], [[Malaboمالابو]]
|- style=font-size:90%
| align=right | {{fbFb-rt|CIV}} || align=center | [[2012 Africa Cup of Nations Group B#Côte d'Ivoire vs. Burkina Faso|2–0]] || {{fbFb|BFA}} || [[Nuevo Estadio de Malabo]], [[Malaboمالابو]]
|-
|۳۰ ژانویه ۲۰۱۲
|30 January 2012
|- style=font-size:90%
| align=right | {{fbFb-rt|SUD}} || align=center | [[2012 Africa Cup of Nations Group B#Sudan vs. Burkina Faso|2–1]] || {{fbFb|BFA}} || [[Estadio de Bata]], [[Bata, Equatorial Guinea|Bataباتا]]
|- style=font-size:90%
| align=right | {{fbFb-rt|CIV}} || align=center | [[2012 Africa Cup of Nations Group B#Côte d'Ivoire vs. Angola|2–0]] || {{fbFb|ANG}} || [[Nuevo Estadio de Malabo]], [[Malaboمالابو]]
|}
 
=== گروه C ===
{{mainاصلی|2012 Africa Cup of Nations Group C}}
{{:2012 Africa Cup of Nations Group C}}
 
! width=25% |
|-
| ۲۳ ژانویه ۲۰۱۲
| 23 January 2012
|- style=font-size:90%
| align=right | {{fbFb-rt|GAB}} || align=center | [[2012 Africa Cup of Nations Group C#Gabon vs. Niger|2–0]] || {{fbFb|NIG}} || [[Stade d'Angondjé]], [[Librevilleلیبرویل]]
|- style=font-size:90%
| align=right | {{fbFb-rt|MAR}} || align=center | [[2012 Africa Cup of Nations Group C#Morocco vs. Tunisia|1–2]] || {{fbFb|TUN}} || [[Stade d'Angondjé]], [[Librevilleلیبرویل]]
|-
| ۲۷ ژانویه ۲۰۱۲
| 27 January 2012
|- style=font-size:90%
| align=right | {{fbFb-rt|NIG}} || align=center | [[2012 Africa Cup of Nations Group C#Niger vs. Tunisia|1–2]] || {{fbFb|TUN}} || [[Stade d'Angondjé]], [[Librevilleلیبرویل]]
|- style=font-size:90%
| align=right | {{fbFb-rt|GAB}} || align=center | [[2012 Africa Cup of Nations Group C#Gabon vs. Morocco|3–2]] || {{fbFb|MAR}} || [[Stade d'Angondjé]], [[Librevilleلیبرویل]]
|-
| ۳۱ ژانویه ۲۰۱۲
| 31 January 2012
|- style=font-size:90%
| align=right | {{fbFb-rt|GAB}} || align=center | [[2012 Africa Cup of Nations Group C#Gabon vs. Tunisia|1–0]] || {{fbFb|TUN}} || [[Stade de Franceville]], [[Francevilleفرانسویل]]
|- style=font-size:90%
| align=right | {{fbFb-rt|NIG}} || align=center | [[2012 Africa Cup of Nations Group C#Niger vs. Morocco|0–1]] || {{fbFb|MAR}} || [[Stade d'Angondjé]], [[Librevilleلیبرویل]]
|}
 
=== گروه D ===
{{mainاصلی|2012 Africa Cup of Nations Group D}}
{{:2012 Africa Cup of Nations Group D}}
 
! width=25% |
|-
| ۲۴ ژانویه ۲۰۱۲
| 24 January 2012
|- style=font-size:90%
| align=right | {{fbFb-rt|GHA}} || align=center | [[2012 Africa Cup of Nations Group D#Ghana vs. Botswana|1–0]] || {{fbFb|BOT}} || [[Stade de Franceville]], [[Francevilleفرانسویل]]
|- style=font-size:90%
| align=right | {{fbFb-rt|MLI}} || align=center | [[2012 Africa Cup of Nations Group D#Mali vs. Guinea|1–0]] || {{fbFb|GUI}} || [[Stade de Franceville]], [[Francevilleفرانسویل]]
|-
| ۲۸ ژانویه ۲۰۱۲
| 28 January 2012
|- style=font-size:90%
| align=right | {{fbFb-rt|BOT}} || align=center | [[2012 Africa Cup of Nations Group D#Botswana vs. Guinea|1–6]] || {{fbFb|GUI}} || [[Stade de Franceville]], [[Francevilleفرانسویل]]
|- style=font-size:90%
| align=right | {{fbFb-rt|GHA}} || align=center | [[2012 Africa Cup of Nations Group D#Ghana vs. Mali|2–0]] || {{fbFb|MLI}} || [[Stade de Franceville]], [[Francevilleفرانسویل]]
|-
| ۱ فوریه ۲۰۱۲
| 1 February 2012
|- style=font-size:90%
| align=right | {{fbFb-rt|BOT}} || align=center | [[2012 Africa Cup of Nations Group D#Botswana vs. Mali|1–2]] || {{fbFb|MLI}} || [[Stade d'Angondjé]], [[Librevilleلیبرویل]]
|- style=font-size:90%
| align=right | {{fbFb-rt|GHA}} || align=center | [[2012 Africa Cup of Nations Group D#Ghana vs. Guinea|1–1]] || {{fbFb|GUI}} || [[Stade de Franceville]], [[Francevilleفرانسویل]]
|}