تفاوت میان نسخه‌های «حق پناهندگی»

اضافه کردن منبع
(گسترش/ تعریف معاصر)
(اضافه کردن منبع)
== کنوانسیون پناهندگان ۱۹۵۱ (تعریف معاصر) ==
کنوانسیون پناهندگان ۱۹۵۱ اسناد قانونی اصلی است برای به رسمیت شناختن حق پناهندگی که اولا با تصویب ۱۴۵ کشور عضو، اصطلاح پناهنده را تعریف می‌کند و ضمن مشخص کردن حقوق افراد آواره تعهدات قانونی دولت‌ها برای محافظت از آنها را مشخص می‌کند.
اصل کلیدی اصل نان رفولمان (عدم اخراج) است یعنی هیچ دولتی نمی‌تواند پناهنده‌ای را به کشور مبدأ که جان پناهنده در معرض خطر قرار می‌گیرد، بازگرداند. این در حال حاضر به عنوان قاعده ای از قوانین عام بین‌المللی محسوب می‌شود. در این حالت برخی دولتها مبنا و پایه نان رفولمان را که در تعارض با حاکمیت دولت متبوعشان است و مانع می‌شود تا هر خارجی غیرقانونی را اخراج کنند، نادیده می‌گیرند.<ref>
[http://www.unhcr.org/1951-refugee-convention.html The 1951 Refugee Convention]
</ref>
 
== جستارهای وابسته ==